Produžen rok do 7.9.2018. za prijavu na Javni poziv za izbor konzultanta

U sklopu projekta ”Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, objavljen je javni poziv za angažiranje nacionalnog konzultanta za definiranje standardnih operativnih procedura i plana rada Reprezentativnog tijela dijaspore iz BiH u Njemačkoj.

Reprezentativno tijelo dijaspore iz BiH u Njemačkoj utemeljeno je tijekom 2017. i u prvoj polovici 2018. godine sukladno ‘’Politici o suradnji s iseljeništvom’’ koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 99. sjednici održanoj 18.4.2017.godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/17). Dokument Politika sadrži mjeru 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH koja predviđa da se u svakoj zemlji sa većim brojem iseljenika iz BiH utemelji reprezentativno tijelo koje će  okupiti predstavnike različitih organizacija i istaknute pojedince iz iseljeništva uz osiguranje jednakog učešća predstavnika sva tri konstitutivna naroda iz BiH, kao i predstavnika nacionalnih manjina.